AKTUALNOŚCI

Szkoła do hymnu

#Szkoła do hymnu

Dnia 8 listopada 2019 roku o godzinie 11:11 uczniowie, nauczyciele oraz rodzice Szkoły Polskiej im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego w Kairze przyłączyli się do międzynarodowej akcji „Szkoła do hymnu”. W ramach tej inicjatywy w murach naszej małej szkoły wybrzmiały cztery zwrotki hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”. Z poczuciem dumy, z przejęciem w sercu, z radością oraz wdzięcznością wobec tych, którzy walczyli a nawet oddali życie za niepodległość naszego kraju, śpiewaliśmy, że Polska będzie żyć w naszych sercach.

Pierwsza klasa rozpoczyna naukę!

Dnia 21 września 2019 roku w Szkole Polskiej im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego w Kairze rozpoczęła naukę klasa pierwsza. Kierownik szkoły, Pani Monika Mucha- El-Serougi, powitała serdecznie uczniów i rodziców. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem obejrzeli szkołę, którą przedstawiła Pani Monika.

OGŁOSZENIE

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego
przy Ambasadzie RP w Kairze, ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela wiedzy o Polsce.

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (3/26), data rozpoczęcia pracy 01.09.2019 r.

I. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm)

PODZIĘKOWANIE

Dzieci, rodzice oraz nauczyciele Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego przy Ambasadzie RP
w Kairze, składają serdeczne podziękowanie Panu Maciejowi Olczakowi za modernizację sprzętu multimedialnego w naszej szkole. Urządzenia te nie tylko ułatwią pracę nauczycielom, ale przede wszystkim wzbogacą sposób przekazywania treści na zajęciach, przez co lekcje staną się ciekawsze.

DZIĘKUJEMY

JUBILEUSZ 45-LECIA, NADANIE IMIENIA SZKOLE ORAZ ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W piątek 14 czerwca 2019r. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze obchodził jubileusz 45 – lecia, nadano szkole imię hrabiego Juliusza Marii Dzieduszyckiego oraz rozdano świadectwa z okazji zakończenia roku szkolnego. Uroczystości odbywały się w ogrodzie Ambasady RP w Kairze, gdzie przybyli zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.

Nadanie imienia SPK w Kairze

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ )
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze imienia Juliusza Marii Dzieduszyckiego
Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648) zarządza się, co następuje:

Strony

Subscribe to przy Ambasadzie RP w Kairze RSS