JUBILEUSZ 45-LECIA, NADANIE IMIENIA SZKOLE ORAZ ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W piątek 14 czerwca 2019r. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze obchodził jubileusz 45 – lecia, nadano szkole imię hrabiego Juliusza Marii Dzieduszyckiego oraz rozdano świadectwa z okazji zakończenia roku szkolnego. Uroczystości odbywały się w ogrodzie Ambasady RP w Kairze, gdzie przybyli zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.
W uroczystościach udział wzięli: Pan Michał Łabenda - Ambasador RP w Kairze, PPk. Zbigniew Słomiński Attache Wojskowy przy Ambasadzie RP w Kairze, Konsulowie: Marta Leśniak i Rafał Malarowski, pracownicy Ambasady i Konsulatu oraz Polonia.
Po powitaniu wszystkich gości przez kierownika SPK – Anetę Jackowską, rozbrzmiały fanfary i wprowadzono pierwszy sztandar szkoły. Odśpiewano hymn Polski, po czym głos zabrał Pan Ambasador. Następnie odczytano list gratulacyjny od Pani Anny Aleksandry Radeckiej – dyrektora ORPEG, a także list od Pani Jadwigi Kielar, dawnej, długoletniej nauczycielki języka polskiego w SPK w Kairze. Były wspomnienia, podziękowania i kwiaty. Uczniowie otrzymali świadectwa oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców i Ambasadę, po czym przedstawiono część artystyczną, przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem nauczycielki Pani Moniki Muchy El – Serougi. W przedstawieniu oprócz uczniów uczestniczyli rodzice i nauczyciele.
Podczas uroczystości rozstrzygnięte zostały dwa konkursy plastyczne: „ Wielcy Polacy” oraz „ Pielęgnujmy pamięć o bohaterach”, nagrody ufundował ORPEG z programu „Godność. Wolność. Niepodległość” Edycja 2019 oraz Ambasada.
W tym dniu obchodziliśmy również Dzień Dziecka. W ogrodzie Ambasady przygotowane zostały dla dzieci liczne atrakcje i poczęstunek.
Rada Rodziców SPK ufundowała piękny i smaczny tort z okazji jubileuszu.
Wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego święta, za zrozumienie potrzeb oraz ogromne wsparcie, składam serdeczne podziękowanie.

Aneta Jackowska