PODZIĘKOWANIE

Dzieci, rodzice oraz nauczyciele Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego przy Ambasadzie RP
w Kairze, składają serdeczne podziękowanie Panu Maciejowi Olczakowi za modernizację sprzętu multimedialnego w naszej szkole. Urządzenia te nie tylko ułatwią pracę nauczycielom, ale przede wszystkim wzbogacą sposób przekazywania treści na zajęciach, przez co lekcje staną się ciekawsze.

DZIĘKUJEMY