Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Kairze!

Dnia 13 września 2019 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Polskiej im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego przy Ambasadzie RP w Kairze. Uroczystość miała miejsce w ogrodzie Ambasady RP w Kairze. Swoją obecnością inaugurację roku szkolnego zaszczycili przedstawiciele dyplomatyczni i wojskowi: Pan Michał Łabenda - Ambasador RP w Kairze, Pan Rafał Malarowski - Konsul, a także Ppk Zbigniew Słomiński -  Attaché Wojskowy przy Ambasadzie RP w Kairze oraz pracownicy ambasady i konsulatu.

Akademię z wdziękiem prowadził uczeń klasy V - Omar El-Serougi Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy.  Kierownik Szkoły Polskiej, Monika Mucha- El-Serougi, powitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Głos zabrał Pan Ambasador RP w Kairze, który podkreślił rolę i trud rodziców, nauczycieli i uczniów w zachowaniu polskości. Pani Monika w swoim przemówieniu przedstawiła planowane działania Szkoły Polskiej na nadchodzący rok. Zachęciła wszystkich zebranych do wytrwałej pracy i do wierności podjętej decyzji, by pielęgnować język polski i polską kulturę.

Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego odbyło się zebranie rodziców, na którym została wybrana Rada Rodziców. Głos zabrała również Pani Ewa Świerczyńska, Prezes Stowarzyszenia Polonii w Egipcie, która przedstawiła działalność stowrzyszenia i przygotowania do obchodów Dnia Polski w Kairze, które odbędzie się 19 października 2019 roku.
Dziękujemy pracownikom ambasady za pomoc w organizacji uroczystości.
 
Życzymy wszystkim udanego roku szkolnego, pełnego wspaniałych przeżyć i sukcesów!

Grono pedagogiczne Szkoły Polskiej im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego w Kairze