Grono pedagogiczne

Szkoła Polska im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego przy Ambasadzie RP w Kairze:

Skład grona pedagogicznego od roku szkolnego 2019/2020

Kierownik  -  Monika Mucha-El-Serougi

Nauczyciele:

     Barbara Ingielewicz - edukacja wczesnoszkolna

     Monika Mucha-El-Serougi - edukacja wczesnoszkolna i język polski

     Wioletta El Aasar - wiedza o Polsce